No.100神琦泽步写真[17P]_神琦泽步_头条女神

No.100神琦泽步写真[17P]_神琦泽步_头条女神

忌毒鱼、狗肉、生菜。中贵人任承亮后患恶疮近死,尚书郎傅永授以药立愈。

狸豆野生,山人亦有种之者。主益气养神,除热止渴。

饥年人采食之,须浸洗曝舂,乃不苦涩。主明目,目中寒风,诸不足,水肿邪气,补中,止泄痢,疗女子白沃。

 其叶味微甘苦,炸熟水淘可食。下一切丹石,杀诸药毒。

茎叶细弱,蔓延于地。《神仙传》云∶鲁女生服胡麻饵术,绝谷八十余年,甚少壮,日行三百里,走及獐鹿。

食后生啖一合,终身勿辍。谷部第二十四卷\谷之三【释名】时珍曰∶乃自生稻名也。

Leave a Reply